In contact met je eigen energie
In contact met je eigen energie

Basisprincipes

Basisprincipes van de Traditionele Chinese Geneeskunde

De Chinese Geneeskunde is al duizenden jaren oud en is in de loop der jaren geëvolueerd. Het is een SYSTEEM, dat stoelt op Universele Wetten en Natuurprincipes. Hieronder zijn enkele van deze principes weergegeven (die ten grondslag liggen aan de medische theorieën/systematiek):

  • Natuurlijke wetten heersen over het Universum (bijvoorbeeld: de Wet van de Aantrekking. Qi trekt Qi aan).
  • Er is een natuurlijke volgorde van het Universum: harmonieus en georganiseerd (een basis principe waar een systeem/lichaam altijd naar wil teruggaan)
  • Het Universum is dynamisch: verandering is de enige constante
  • Al het leven is onderling met elkaar verbonden/verweven (inter-connectie)
  • Mensen zijn deel van het Universum, intiem verbonden met de omgeving en het Universum (ieder individu/creatie in dit universum IS een universum BINNEN het hele universum)
  • Het Lichaam = een systeem van dynamische interacties.
  • Basisprincipe = Saluto Genesis = Organismes kennen een zelf-helend mechanisme
  • Gezondheid = de harmonieuze on-geïnterrumpeerde ‘flow’ van Qi, mogelijk gemaakt door de perfecte balans tussen Yin Yang.

Doel van Traditionele Chinese Geneeskunde = het behouden, herstellen en herinneren van een gebalanceerde staat van Qi in een individu.


 

Menu Title
×