In contact met je eigen energie
In contact met je eigen energie

Werk met mij

Wil je graag een afspraak maken, je bent van harte welkom in mijn praktijk in Maastricht.

Neem gerust vrijblijvend contact op via 06-12415748 voor meer informatie.

Vergoeding van Acupunctuur

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (Zhong). Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van de professie, de praktijk en mijzelf als zorgverlener. (Gedeeltelijke)Vergoeding vindt plaats uit het aanvullende verzekeringspakket. Op de website van zorgwijzer vind je een overzicht per verzekeraar, om te zien hoeveel je verzekering vergoedt.  Voor een consult heb je geen (huisarts)verwijzing nodig.

Tarieven

In mijn praktijk gelden de volgende tarieven:

 

Intake + Behandeling  90 minuten  €95.00
Vervolgbehandeling  60-70 minuten  €72.50

Studententarief

Kinderen t/m 12 jaar

Hoog frequente behandeling (>1 keer p.w.)

 

 45 minuten

€58.00

€58.00

€58.00

 

Wijzigen of annuleren van een gemaakte afspraak

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur vooraf geannuleerd worden. Afspraken die niet binnen 24 uur worden geannuleerd worden in rekening gebracht.


Privacy – afspraken – voorwaarden
Als therapeut zet Emielieke Geubbels haar beste kunnen in om de begeleiding tot een succes te maken. Van jouw kant wordt actieve participatie verwacht (op tijd en volgens afspraak verschijnen, betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Om vertrouwen te waarborgen nemen zowel Emielieke Geubbels als de cliënt zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (het nakomen van afspraken e.d.).

Je privacy
In het behandelproces is het noodzakelijk dat ik, Emielieke Geubbels, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en consulten. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Emielieke Geubbels, na expliciete toestemming door jouzelf, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Emielieke Geubbels doet haar best om privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heeft Emielieke Geubbels als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid (collega Jean-Paul Barbou van Roosteren)
  • Voor anoniem gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de factuur.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Als Emielieke Geubbels vanwege een andere reden gebruik wil maken van dossier gegevens, dan zal zij je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy contactformulier
De gegevens die worden ingevuld op het contactformulier op de website worden uitsluitend gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van je vraag. Dit kan telefonisch of per mail zijn.

Privacy op de factuur
Op de factuur die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden bij je zorgverzekeraar. Dit zijn je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van het consult, in dit geval consult acupunctuur en de kosten daarvan.

 

Menu Title
×